ukbeendeplru

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

випускників 11-А класу Вараської гімназії (2016-2017н.р.)

пп

П.І.Б.

внз

Факультет

Спеціальність

1.

Бірюк Павло Вікторович

Київський університет менеджменту освіти

Психологія

Психолог

2.

Виговський Богдан Ігорович

Київський державний готельно-ресторанний  коледж туризму та готельного господарства

Готельно-ресторанна справа

Г отельне обслуговування

3.

Гончар Юрій Миколайович

НТУУ «КПІ»

імені Сікорського, м. Київ

Інженерно-інформаційної обчислювальної техніки

Інженерне

програмування

4.

Данілов Андрій Юрійович

Волинський національний технічний університет

Технологічний

Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології

5.

Доцюк Дмитро Валерійович

Українська медична академія (м. Полтава)

Стоматологічний

факультет

Стоматологія

6.

Кравчук Максим Олегович

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Економіки та управління

підприємницької

діяльності

Економіка та управління

7.

Кравченко Діана Андріївна

Національний авіаційний університет

Дизайн

Дизайн

8.

Кушнірук Анна Вікторівна

Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки

Фармацевтична

біотехнологія

Фармацевтична

біотехнологія

9.

Мельник Владислав Анатолійович

Київський національний транспортний університет

Економіки та права

Право

 

10.

Ніконець Андрій Андрійович

Національний авіаційний університет

Інженерія програмного забезпечення

Інженерне

програмування

11.

Патійчук Назар Борисович

Рівненський національний університет водного господарства

Кібернетики та обчислювальної техніки

Інженерія програмного забезпечення

12.

Рибачок Іван Олегович

Київський національний університет імені Шевченка

Економічний

Економічна

кібернетика

13.

Рибчинчук Іван Сергійович

Львівський політехнічний університет

Фінанси та банківська справа

Фінанси та банківська справа

14.

Сич Анастасія Андріївна

Одеська національна академія харчових технологій

Товарознавство та підприємницька діяльність

Товарознавство та

підприємницька

діяльність

15.

Скібчик Катерина Валеріївна

Львівська філія Київського національного університету культури та мистецтва

Г отельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

16.

Слободюк Вікторія Вікторівна

НТУУ «КПІ»

імені Сікорського, м. Київ

Економічний

Інженер - економіст

17.

Тарасюк Діана Олександрівна

Національний авіаційний університет

Дизайн

Дизайн

18.

Чмух Валерія Віталіївна

Вища банківська школа у Вроцлаві (Польща)

Управління малим та середнім бізнесом

Керівник банківської установи

19.

Янковий Олександр Олександрович

НТУУ «КПІ»

імені Сікорського, м. Київ

Теплоенергетики

Теплоенергетика

20.

Ярощук Олена Сергіївна

НТУУ «КПІ»

імені Сікорського, м. Київ

Прикладна математика

Комп’ютерна інженерія

 Класний керівник                                  Засядько  Лідія  Степанівна

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

випускників 11-Б класу  Вараської гімназії (2016-2017н.р.)

П.І.Б.

ВНЗ

Факультет

Спеціальність

1

Батейко Едуард Анатолійович

НТУУ  «Київський політехнічний інститут»

 ім. І. Сікорського

ІПСА

Системний аналіз

2

Берднік Валерія Олегівна

Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана

ФЕФ

Фінанси, банківська справа та страхування

3

Безушко Андрій Валерійович

Республіка Польща.

 М. Варшава. Університет        ім. Лазарського

Економічний факультет

Менеджмент

4

Бойко Владислав Васильович

Львівський політехнічний університет

Економічний факультет

Менеджмент

5

Гапонова Євгенія Валеріївна

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

ім. І. Сікорського

ТЕФ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6

Горбенко Артур Русланович

Смт. Володимирець ПТУ

 

 

7

Гордієнко Оксана Сергіївна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Фізичний факультет

Фізика та астрономія

8

Добровольський Павло Дмитрович

Республіка Польща, м.Люблін. Політехнічний університет

Факультет технічної інформатики

Інформатика

9

Єзгор Альона Віталіївна

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 ім. І. Сікорського

ІЕЕ

Екологія

10

Ляшик Дмитро Миколайович

Львівський національний університет ім. Івана Франка

ІБІД

Будівництво та цивільна інженерія

11

Мазурець Тетяна Русланівна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 

Фізичний факультет

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

12

Матвійчук Анна Юріївна

Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана

ІІТ

Кібербезпека

13

Мітряхіна Євгенія Валеріївна

Український католицький університет

ФПН

Системний аналіз

14

Міщанчук Максим Миколайович

Національний університет водного господарства

ННІАКОТ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

15

Мошков Олексій Максимович

Національний університет харчових технологій м. Київ

ФГРТБ

Харчові технології

16

Пуха Микола Михайлович

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

ім. І. Сікорського

ФММ

 Менеджмент

17

Сімчук Яна Віталіївна

Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана

ФЕА

Облік і оподаткування

18

Стельмах Валентина Анатоліївна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЕФ

 Економіка

19

Стельмах Іван Васильович

НТУУ  «Київський політехнічний інститут»

 ім. І. Сікорського

ФЕА

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

20

Шапран Анатолій Кузьмич

Тернопільський національний технічний університет ім.Пулюя

ФКІСіПІ

Інженерія програмного забезпечення

21

Шкарлат Віктор Сергійович

Національний університет «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського

ТЕФ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

22

Юрцевич Анастасія Максимівна

Республіка Польща.М.Люблін. Університет

ім. Марії Кюрі

Економічний факультет

Економіка

23

Юсин Андрій Олександрович

Національний університет «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського

ФЕА

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Вихователь Валюшко Ніна Прохорівна

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

випускників 11-В класу  Вараської гімназії (2016-2017н.р.)

П.І.Б.

ВНЗ

Факультет

Спеціальність

1

Александрович Вікторія Дмитрівна

Національний транспортний університет

Факультет менеджменту, логістики і туризму

Менеджмент

2

Александрович Ольга Дмитрівна

Національний транспортний університет

Факультет менеджменту, логістики і туризму

Менеджмент

3

Баранчук Анастасія Ігорівна

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин

Журналістика

4

Босик Ірина Вікторівна

Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана

Факультет економіки і управління

Економіка

5

Деревенко Марина Іванівна

Київський національний торгівельно-економічний університет

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Менеджмент

6

Доманський Назар Валентинович

Луцький національний технічний університет

Технологічний факультет

Прикладна механіка

7

Дмитренко Тетяна Юріївна

Таврійський університет ім. Вернадського

Інститут психології

Психологія

8

Джангвеладзе Ірина Гурамівна

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Юридичний факультет

Право

9

Зайчик Єлизавета Сергіївна

НТУУ   «Київський політехнічний інститут»

 ім. І. Сікорського

Хіміко-технологічний факультет

Хімічні технології та інженерія

10

Іванова Валерія Сергіївна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Інститут біології та медицини

Біотехнології та біоінженерія

11

Килюшик Софія Валентинівна

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Спеціальна освіта

12

Конюк Анастасія Володимирівна

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 ім. І. Сікорського

Теплоенергетичний факультет

Інженерія програмного забезпечення

13

Магдич Ірина Віталіївна

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Фінанси, банківська справа і страхування

14

Марон Маргарита Анатоліївна

Національний університет «Одеська юридична академія»

Факультет міжнародних правових відносин

Право

15

Марчук Олена Василівна

Львівська політехніка

Інститут екології, природоохоронної діяльності і туризму ім. В’ячеслава Чорновола

Туризм

16

Матвійчук Володимир Сергійович

Луцький національний технічний університет

Факультет екології та приладоенергетичних систем

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

17

Матвійчук Катерина Олегівна»

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут хімії та хімічних технологій

Хімічні технології та інженерія

18

Огребчук Оксана Володимирівна

Київський національний економічний університет

 ім. Вадима Гетьмана

Юридичний інститут

Право

19

Олійник Вікторія Володимирівна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Київський національний  економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Інститут соціології

 

Юридичний факультет

Соціологія

 

Право

20

Піскунов Іван Миколайович

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

Менеджмент

21

Радчук Ольга Ігорівна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

 

Інститут філології

Філологія (слов’янські мови та літератури , переклад)

22

Саворона Ірина Сергіївна

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Облік і оподаткування

23

Чумиріна Софія Ігорівна

Рівненський державний гуманітарний університет

Історико-соціологічний університет

Соціологія

24

Шеліган Ольга Степанівна

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут комп’ютерних інформаційних технологій

Інженерія програмного забезпечення

  Вихователь Павлік Ірина Анатоліївна

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ випускників 11-А класу Вараської гімназії (2016-2017н.р.)

Важлива інформація

Календар 2017-2018

Статистика 

Користувачі
34
Статті
306
Перегляди статей
613611

Зараз на сайті 

На сайті 42 гостей та користувачі відсутні

Останні користувачі

  • DarrickDup
  • HunPepe
  • Viktorinka-Pashkevich-facebook
  • VcsPepe
  • igvale

Вхід через соцмережі

Відправити адміну файли

НАТИСНИ СЮДИ

У вікні після загрузки файла зкопіювати цю адресу kaktusvid@gmail.com поштової скрині і вставити в посилання для відправки адміну, якщо є власна адреса прописати теж.

Ланет ТВ UA

Розумний пошук

Розсилка новин

Scroll to top