ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          Директор гімназії                       Н.Горбачик

 

 

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання учнів до Вараської гімназії Рівненської області

 

 1. Загальні положення

1.1 Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

 • Правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, коледжів, спеціалізованих шкіл, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003 року за № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу і затверджені на засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Вараської міської ради.
 • У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.
 • Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

 1. Організація конкурсу
 • Правила конкурсного приймання оголошуються за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розмішується на дошці оголошень у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеве радіо, газети, сайт гімназії.
 • Для проведення конкурсних випробувань створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії входить практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.
 • З кожного предмету створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.
 • До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову середню освіту.
 • Учнів, які закінчили навчально-виховний заклад №10, зараховувати до гімназії поза конкурсом згідно укладеної угоди про співпрацю між Вараською гімназією та НВК.
 • Учнів, які закінчили четвертий клас на достатній та високий рівень, зараховувати на основі співбесіди.

 

 1. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу, проводяться з української мови, математики (в письмовій формі).

3.2. Функціональна готовність дитини до вивчення двох іноземних мов - при усному спілкуванні з учителем іноземної мови.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які випущені з 9 класу гімназії й вступають до 10-го класу, проводяться на основі рейтингу навчальних досягнень учнів.

3.4. Конкурсні випробування для учнів інших шкіл, які вступають до 10-го класу гімназії, проводяться на основі результатів ДПА з української мови, математики та профільного предмету.

3.5. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів, контрольних завдань) для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними кафедрами вчителів та затверджуються директором гімназії.

3.6. Випускники 9-х класів, які є учасниками міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призерами та учасниками III, IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН, звільняються від конкурсного випробовування з відповідного предмету.

3.7. Випускники 9-х класів, які мають свідоцтва з відзнакою, зараховуються до 10 класу гімназії поза конкурсом.

 

 1. Порядок зарахування
 • Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії протягом 5 днів.
 • До гімназії подаються документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка, свідоцтво за 9 клас (для тих, хто вступає до 10 класу), табель (для тих, хто вступає до 5 класу).
 • Якщо учні або батьки не згодні з рішенням комісії, вони можуть звернутися до голови приймальної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, склад та чисельність якої затверджується наказом директора гімназії.
 • Учні, які без поважних причин не приступили до навчання протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

 

 1. Контроль за проведенням конкурсу
 • Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
 • Контроль за організацією і проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до гімназії покладається на управління освіти.

5.3. При порушенні закладом Правил конкурсного приймання результати конкурсу вважаються недійсними. В такому разі управління освіти проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.